Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


προϊστορική_αρχαιολογία

Προϊστορική αρχαιολογία

Η προϊστορική αρχαιολογία είναι κλάδος της αρχαιολογίας[1], που ασχολείται συγκεκριμένα με τέχνεργα, πολιτισμούς και άλλα υλικά από κοινωνίες που υπήρξαν πριν από οποιαδήποτε μορφή συστήματος γραφής ή ιστορικών αρχείων. Συχνά το πεδίο επικεντρώνεται σε εποχές όπως η Εποχή του Λίθου, η Εποχή του Χαλκού και η Εποχή του Σιδήρου και περιλαμβάνει επίσης περιόδους όπως η Νεολιθική. Η μελέτη της προϊστορικής αρχαιολογίας αντανακλά τις πολιτιστικές ανησυχίες των σύγχρονων κοινωνιών, υποδεικνύοντας ερμηνείες του χρόνου μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτικής σταθερότητας[2]. Δεδομένης της διεπιστημονικότητας της αρχαιολογίας σχετίζεται με άλλους κλάδους όπως η γεωλογία, η βιολογία, η ανθρωπολογία και η παλαιοντολογία[3].

Σημειώσεις - παραπομπές


[1] "Prehistoric Archaeology". Institute for Field Research. Ανάκτηση 19/09/2022
[2] Fagan, 1996.
[3] Maggio 2018, 1-7

Βιβλιογραφία

προϊστορική_αρχαιολογία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/16 20:12 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki