Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


βιολογία

Βιολογία

Η βιολογία είναι φυσική επιστήμη που μελετά τη ζωή και τους ζώντες οργανισμούς, δηλαδή τις φυσικές δομές, χημικές διεργασίες, μοριακές αλληλεπιδράσεις, φυσιολογικούς μηχανισμούς, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Η Βιολογία αναγνωρίζει το κύτταρο ως δομική μονάδα της ζωής, τα γονίδια ως βασικούς φορείς της κληρονομικότητας και την εξέλιξη ως μηχανισμό που επηρεάζει τη δημιουργία και την εξαφάνιση των ειδών. Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι ανοικτά συστήματα που καταναλώνουν ενέργεια για να ζήσουν και περιορίζουν την εντροπία[1] του περιβάλλοντος για να εξασφαλίσουν ομοιόσταση σε ένα σταθερό περιβάλλον[2].

Η επιστήμη

Ως επιστημονική μελέτη της ζωής[3]. η βιολογία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, αλλά οι θεματικές της διαμορφώνουν ένα ενιαίο, συνεκτικό πεδίο[4]. Για παράδειγμα, όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα που επεξεργάζονται κληρονομικές πληροφορίες, οι οποίες κωδικοποιούνται σε γονίδια και μπορούν να μεταδοθούν σε μελλοντικές γενεές. Άλλο σημαντικό θέμα στη βιολογία είναι η εξέλιξη, η οποία ερμηνεύει την ενότητα και την ποικιλομορφία της ζωής[5]. Η ενέργεια είναι επίσης σημαντικός παράγοντας για τη ζωή, καθώς επιτρέπει στους οργανισμούς να κινούνται, να αναπτύσσονται και να αναπαράγονται. Τέλος, όλοι οι οργανισμοί είναι σε θέση να ρυθμίζουν το δικό τους εσωτερικό περιβάλλον[6].

Οι βιολόγοι είναι σε θέση να μελετούν τη ζωή σε πολλαπλά επίπεδα οργάνωσης, από τη μοριακή βιολογία ενός κυττάρου μέχρι την ανατομία και τη φυσιολογία των φυτών και των ζώων και την εξέλιξη των πληθυσμών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί επιμέρους κλάδοι στη βιολογία, καθένας από τους οποίους ορίζεται από τη φύση των ερευνητικών ερωτημάτων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται[7]. Οι βιολόγοι χρησιμοποιούν την επιστημονική μέθοδο για να κάνουν παρατηρήσεις, να θέσουν ερωτήσεις, να διατυπώσουν υποθέσεις, να πραγματοποιήσουν πειράματα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον κόσμο γύρω τους[8].

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Davies et al. 2013, 2-3.
[2] Modell et al. 2015, 260.
[3] Freeman et al. 2017, 1–18.
[4] Urry et al. 2017, 2.
[5] Urry et al. 2017, 6.
[6] Davies et al. 2013, 6-7.
[7] Mosconi et al. 2008, T131.
[8] Urry et al. 2017, 11.

Βιβλιογραφία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

βιολογία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/16 22:46 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki