Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


stats
Countries
 Num CountryAccesses
1  United States    53
2  Greece    20
3  Germany    3
4  France    3
5  China    1
Total number of countries: 5
Total accesses: 80
Page Accesses
 Num PageAccesses
1  start    25
2  stats    4
3  ραντάρ_υπεδάφ...    4
4  κόλιν_ρένφριο...    3
5  γεωγραφικό_σύ...    3
6  ανθρωπολογία    2
7  αρχαιολογία_τ...    2
8  αρχαιολογική_...    2
9  αναφορές    2
10  αρχαιολογικό_...    2
11  νομισματική    1
12  γνωσιακή_αρχα...    1
13  εποχή_του_χαλ...    1
14  wiki:syntax    1
15  wiki:dokuwiki    1
16  γεωαρχαιολογ...    1
17  διαδικαστική_...    1
18  ταφονομία    1
19  αρχαιολογική_...    1
20  playground:playground    1
21  αρχαιολογικό...    1
22  τέχνεργα    1
23  ανοικτό_σύστη...    1
24  αρχαιολογική_...    1
25  σχετική_χρονο...    1
26  αρχαιολογία    1
27  βιολογία    1
28  αρχαιολογικό_...    1
29  αστική_αρχαιο...    1
30  εννοιολογικό_...    1
31  γεωλογία    1
32  π.π    1
33  κατηγορίες    1
34  πκε    1
35  κατασκευές    1
36  νευροαρχαιολ...    1
37  συζητήσεις    1
38  προϊστορική_α...    1
39  παλαιοντολογ...    1
40  σύστημα_τριών...    1
41  αρχαιολογική_...    1
Number of pages accessed: 41
Total accesses: 80
Unique IP Addresses
 Num IPAccesses
1  66.249.65.210    9
2  66.249.72.25    8
3  66.249.72.30    7
4  94.66.59.61    6
5  66.249.65.212    5
6  66.249.66.42    4
7  65.154.226.166    3
8  66.249.76.149    3
9  85.73.196.123    2
10  195.154.122.82    2
11  66.249.66.71    2
12  66.249.76.152    2
13  168.119.68.236    2
14  94.66.59.152    2
15  66.249.66.70    2
16  94.66.59.115    2
17  66.249.66.13    2
18  194.63.234.130    1
19  79.167.72.56    1
20  94.69.155.206    1
21  79.129.41.76    1
22  65.154.226.167    1
23  85.73.69.204    1
24  66.249.76.155    1
25  195.154.122.107    1
26  27.115.124.101    1
27  66.249.70.120    1
28  66.249.76.90    1
29  168.119.65.121    1
30  66.249.76.204    1
31  62.169.230.162    1
32  109.242.138.151    1
33  66.249.65.214    1
34  195.251.130.241    1
Total accesses: 80
Total unique ip addresses: 34
stats.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/27 13:21 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki