Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


stats
Countries
 Num CountryAccesses
1  Greece    146
2  United States    61
3  China    3
4  Cyprus    3
5  Germany    3
6  Thailand    1
7  Singapore    1
8  Senegal    1
9  Sweden    1
10  Canada    1
11  Ethiopia    1
12  Australia    1
13  Russian Federation    1
Total number of countries: 13
Total accesses: 224
Page Accesses
 Num PageAccesses
1  γεωλογικός_χρ...    82
2  προϊστορία    19
3  start    15
4  ραντάρ_υπεδάφ...    11
5  χρωματικό_σύσ...    10
6  πκε    7
7  αρχαιολογία    7
8  αμφορέας    7
9  αρχαιολογική_...    6
10  διαδικαστική_...    6
11  απόλυτη_χρονο...    5
12  ταφονομία    4
13  χρονολόγηση_θ...    4
14  προϊστορική_α...    4
15  αρχαιολογική_...    3
16  user:kalogeropoulos:start    3
17  stats    3
18  αρχαιολογική_...    3
19  μήτρα_harris    3
20  εποχή_του_χαλ...    2
21  γνωσιακή_αρχα...    2
22  γεωαρχαιολογ...    2
23  μυα    2
24  αναφορές    1
25  παλαιοντολογ...    1
26  εννοιολογικό_...    1
27  wikisyntax    1
28  νομισματική    1
29  σχετική_χρονο...    1
30  σύστημα_τριών...    1
31  κόλιν_ρένφριο...    1
32  μεταανασκαφι...    1
33  αρχαιολογικό_...    1
34  αρχαιολογική_...    1
Number of pages accessed: 34
Total accesses: 221
Unique IP Addresses
 Num IPAccesses
1  66.249.66.203    12
2  66.249.66.205    11
3  66.249.66.204    10
4  176.92.167.182    6
5  77.49.205.174    4
6  94.66.147.129    4
7  79.103.14.123    4
8  31.217.177.206    4
9  45.139.215.138    4
10  5.203.177.77    4
11  62.1.108.2    3
12  79.166.23.25    2
13  205.169.39.215    2
14  141.237.68.255    2
15  94.67.46.169    2
16  2.87.248.76    2
17  85.73.177.35    2
18  31.216.92.42    2
19  34.106.255.230    2
20  5.203.167.237    2
21  5.54.195.50    2
22  79.167.218.70    2
23  34.102.107.55    2
24  79.167.24.204    2
25  104.196.63.140    2
26  5.203.187.19    1
27  40.77.189.227    1
28  76.68.77.111    1
29  85.72.52.175    1
30  130.43.23.131    1
31  62.74.56.151    1
32  40.77.188.118    1
33  88.197.22.242    1
34  40.77.190.216    1
35  46.177.133.90    1
36  85.75.20.167    1
37  176.58.196.138    1
38  176.7.0.222    1
39  94.68.50.235    1
40  5.203.182.92    1
41  85.75.212.216    1
42  5.203.149.109    1
43  5.203.212.132    1
44  176.92.105.48    1
45  94.65.62.130    1
46  87.202.58.63    1
47  78.87.146.83    1
48  2.86.44.37    1
49  94.68.113.50    1
50  62.74.217.66    1
51  45.139.215.153    1
52  109.178.203.226    1
53  31.217.174.84    1
54  176.92.85.255    1
55  91.140.28.236    1
56  17.246.15.153    1
57  104.28.130.40    1
58  94.69.83.21    1
59  85.73.83.112    1
60  109.242.74.208    1
61  62.74.32.16    1
62  2.84.122.27    1
63  46.176.198.137    1
64  40.77.190.231    1
65  91.140.29.175    1
66  85.74.184.48    1
67  85.73.60.142    1
68  46.176.1.81    1
69  34.122.147.229    1
70  94.71.169.90    1
71  205.169.39.43    1
72  62.74.39.253    1
73  40.77.202.20    1
74  196.188.0.133    1
75  109.178.252.37    1
76  40.77.190.77    1
77  40.77.202.155    1
78  212.205.0.30    1
79  62.74.46.32    1
80  109.242.232.187    1
81  176.58.192.183    1
82  77.69.112.104    1
83  87.202.58.41    1
84  89.210.181.94    1
85  120.21.13.171    1
86  217.209.63.123    1
87  46.176.7.105    1
88  87.203.200.151    1
89  37.6.189.61    1
90  94.68.192.89    1
91  141.237.89.182    1
92  109.178.199.182    1
93  27.115.124.38    1
94  77.49.140.149    1
95  85.72.157.19    1
96  31.152.195.57    1
97  45.139.214.106    1
98  84.205.227.38    1
99  109.178.157.55    1
100  40.77.189.154    1
101  17.246.15.199    1
102  89.210.69.222    1
103  79.131.217.202    1
104  85.75.19.57    1
105  62.74.14.249    1
106  2.87.33.217    1
107  40.77.190.79    1
108  66.249.68.5    1
109  31.152.230.195    1
110  66.249.76.206    1
111  66.249.76.193    1
112  77.49.173.79    1
113  85.72.132.88    1
114  66.249.66.197    1
115  94.68.18.53    1
116  40.77.202.162    1
117  49.237.34.153    1
118  27.115.124.6    1
119  85.75.213.36    1
120  47.128.31.54    1
121  94.70.217.170    1
122  40.77.188.47    1
123  27.115.124.109    1
124  94.69.36.185    1
125  2.84.10.176    1
126  109.242.225.226    1
127  176.5.3.152    1
128  95.114.12.206    1
129  141.255.10.79    1
130  62.74.13.131    1
131  109.242.132.136    1
132  62.74.39.151    1
133  77.49.80.27    1
134  91.140.26.185    1
135  31.217.173.65    1
136  109.178.197.123    1
137  62.228.165.60    1
138  141.237.27.193    1
139  109.242.186.5    1
140  62.74.33.6    1
141  77.49.60.93    1
142  5.54.110.185    1
143  62.74.62.220    1
144  41.83.174.149    1
145  40.77.202.64    1
146  5.203.209.249    1
147  94.67.222.161    1
148  94.68.222.255    1
149  89.210.13.197    1
150  85.72.233.62    1
151  212.251.66.77    1
152  94.68.31.196    1
153  5.55.77.216    1
154  37.6.0.218    1
155  185.119.1.15    1
Total accesses: 224
Total unique ip addresses: 155
stats.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/27 10:21 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki