Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


stats
Countries
 Num CountryAccesses
1  Greece    159
2  United States    51
3  Germany    4
4  Cyprus    3
5  Australia    2
6  United Kingdom    2
7  China    2
8  Russian Federation    1
9  Singapore    1
Total number of countries: 9
Total accesses: 225
Page Accesses
 Num PageAccesses
1  γεωλογικός_χρ...    56
2  προϊστορία    16
3  αρχαιολογία    15
4  ραντάρ_υπεδάφ...    13
5  start    13
6  απόλυτη_χρονο...    10
7  χρωματικό_σύσ...    9
8  πκε    9
9  εποχή_του_χαλ...    9
10  αρχαιολογική_...    7
11  αμφορέας    7
12  διαδικαστική_...    6
13  stats    5
14  αρχαιολογική_...    5
15  user:kalogeropoulos:start    5
16  παλαιοντολογ...    4
17  γνωσιακή_αρχα...    4
18  μήτρα_harris    3
19  αναφορές    2
20  κόλιν_ρένφριο...    2
21  αρχαιολογικό...    2
22  αρχαιολογική_...    2
23  χρονολόγηση_θ...    2
24  αρχαιολογικό_...    1
25  πολιτική    1
26  ταφονομία    1
27  βιολογία    1
28  κυμισάλα    1
29  σύστημα_τριών...    1
30  σχετική_χρονο...    1
31  εννοιολογικό_...    1
32  wiki:syntax    1
Number of pages accessed: 32
Total accesses: 215
Unique IP Addresses
 Num IPAccesses
1  176.92.167.182    10
2  66.249.66.203    9
3  66.249.66.204    9
4  46.190.4.174    5
5  188.4.116.20    4
6  85.73.182.37    4
7  46.198.214.155    4
8  94.66.66.60    3
9  5.203.211.221    3
10  85.74.105.212    3
11  45.139.214.196    3
12  31.217.161.46    3
13  124.190.82.72    2
14  80.106.217.178    2
15  79.133.52.56    2
16  46.176.2.47    2
17  62.74.23.218    2
18  79.130.67.36    2
19  205.169.39.191    2
20  89.210.230.106    2
21  178.147.117.135    2
22  176.58.225.108    2
23  65.154.226.170    2
24  79.129.111.237    2
25  46.103.244.31    2
26  205.169.39.98    2
27  5.203.153.131    2
28  91.140.29.93    2
29  37.6.101.106    2
30  109.231.204.26    2
31  79.103.89.132    1
32  89.210.70.179    1
33  91.140.29.237    1
34  5.203.217.150    1
35  5.55.26.195    1
36  109.242.139.148    1
37  94.68.3.197    1
38  5.203.172.137    1
39  194.30.231.138    1
40  46.12.187.115    1
41  31.217.160.12    1
42  176.58.224.168    1
43  62.74.16.41    1
44  109.178.223.119    1
45  79.167.65.194    1
46  94.68.233.227    1
47  5.54.82.34    1
48  94.68.226.242    1
49  46.177.77.63    1
50  87.203.124.80    1
51  85.74.10.80    1
52  31.217.163.62    1
53  87.202.101.188    1
54  46.176.127.227    1
55  79.130.98.19    1
56  80.107.183.75    1
57  59.83.208.105    1
58  79.166.20.149    1
59  46.176.153.123    1
60  87.202.40.40    1
61  45.139.213.177    1
62  147.95.122.185    1
63  188.4.31.102    1
64  62.74.60.101    1
65  5.203.238.180    1
66  109.242.136.87    1
67  94.66.72.204    1
68  109.178.238.143    1
69  5.203.141.52    1
70  31.152.153.120    1
71  40.77.190.83    1
72  79.107.85.140    1
73  109.43.176.83    1
74  37.6.98.0    1
75  62.74.46.206    1
76  141.237.29.71    1
77  40.77.202.21    1
78  94.67.166.196    1
79  66.249.74.46    1
80  66.249.75.202    1
81  195.97.79.45    1
82  141.255.125.172    1
83  79.129.184.84    1
84  78.87.64.105    1
85  45.139.215.187    1
86  69.94.124.182    1
87  81.186.156.124    1
88  109.178.201.98    1
89  220.196.160.154    1
90  94.68.50.234    1
91  109.178.206.250    1
92  40.77.190.190    1
93  94.68.13.173    1
94  40.77.188.107    1
95  5.203.157.137    1
96  40.77.188.155    1
97  66.249.66.205    1
98  40.77.188.178    1
99  178.147.5.35    1
100  164.215.28.46    1
101  2.87.16.149    1
102  40.77.188.210    1
103  85.74.206.32    1
104  195.130.75.236    1
105  77.49.25.171    1
106  45.157.213.125    1
107  109.178.167.7    1
108  40.77.189.202    1
109  77.49.200.77    1
110  35.222.190.7    1
111  46.232.208.236    1
112  79.166.228.166    1
113  94.66.197.21    1
114  40.77.202.74    1
115  40.77.188.224    1
116  40.77.202.5    1
117  40.77.202.1    1
118  40.77.189.114    1
119  87.202.255.43    1
120  52.41.8.5    1
121  62.38.64.145    1
122  213.7.56.185    1
123  40.77.188.165    1
124  77.49.213.89    1
125  213.16.235.131    1
126  46.103.235.184    1
127  46.177.8.108    1
128  84.205.227.59    1
129  212.251.92.146    1
130  2.84.59.239    1
131  17.22.253.164    1
132  2.86.213.210    1
133  66.249.66.197    1
134  79.103.82.199    1
135  62.74.59.105    1
136  188.194.209.182    1
137  79.107.135.16    1
138  77.49.234.115    1
139  94.66.25.176    1
140  47.128.19.176    1
141  94.71.34.140    1
142  40.77.202.103    1
143  40.77.202.47    1
144  40.77.188.148    1
145  62.74.27.235    1
146  31.217.174.22    1
147  46.177.224.165    1
148  31.217.162.98    1
149  46.246.230.83    1
150  94.68.48.226    1
151  40.77.188.188    1
152  85.75.76.128    1
153  2.87.81.98    1
154  5.203.237.237    1
155  62.74.57.108    1
156  40.77.190.192    1
157  94.66.181.109    1
158  94.69.1.154    1
159  94.67.55.43    1
Total accesses: 225
Total unique ip addresses: 159
stats.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/27 10:21 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki