Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


γεωλογία

Γεωλογία

Γνωστή και ως «γεωεπιστήμη» ή «επιστήμη της γης», η γεωλογία είναι η μελέτη της δομής, της εξέλιξης και της δυναμικής της Γης και των φυσικών ορυκτών και ενεργειακών πόρων της. Η γεωλογία διερευνά τις διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει τη Γη μέσα από την ιστορία περ. 4.500 εκατομμυρίων ετών και χρησιμοποιεί το γεωλογικό αρχείο για να ξετυλίξει αυτή την ιστορία[1]. Ασχολείται με τον πραγματικό κόσμο πέρα από το εργαστήριο και έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η έρευνα

Ως ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει την Ορυκτολογία (τα ορυκτά είναι τα δομικά στοιχεία για τα πετρώματα), τη Στρωματογραφία και την Ιζηματολογία (μελέτη των πετρωμάτων που σχηματίζονται από τη συσσώρευση ιζημάτων), την Παλαιοντολογία (μελέτη της ζωής των απολιθωμάτων), τη Δομική Γεωλογία (διερεύνηση των πετρωμάτων που παραμορφώθηκαν μετά τον αρχικό σχηματισμό τους) και τη Μεταμορφική Γεωλογία (μελέτη των πετρωμάτων που μεταβλήθηκαν από τη θερμότητα ή/και την πίεση μετά τον αρχικό σχηματισμό τους). Η Γεωλογία περιλαμβάνει επίσης την Περιγραφική Γεωλογία (γεωλογικές περιγραφές των συγκεκριμένων ηπείρων), την Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Γεωλογίας που περιγράφει την εξέλιξη της γεωλογικής σκέψης[2].

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Gunten 1995, 305-306
[2] Elias 2013, 1

Βιβλιογραφία

γεωλογία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/05 12:14 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki