Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ανθρωπολογία

Ανθρωπολογία

Η ανθρωπολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρωπότητας, που ασχολείται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, την ανθρώπινη βιολογία, τους πολιτισμούς, τις κοινωνίες και τη γλωσσολογία, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων ανθρωπίνων ειδών. Η κοινωνική ανθρωπολογία μελετά πρότυπα συμπεριφοράς, ενώ η πολιτιστική ανθρωπολογία μελετά το πολιτισμικό νόημα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των αξιών. Σήμερα χρησιμοποιείτα συνηθέστερα ο όρος ομπρέλα κοινωνιοπολιτισμική ανθρωπολογία[1]. Η γλωσσική ανθρωπολογία μελετά πώς επηρεάζει η γλώσσα την κοινωνική ζωή. Η βιολογική ή φυσική ανθρωπολογία μελετά τη βιολογική ανάπτυξη των ανθρώπων[2].

Αρχαιολογική ανθρωπολογία

Η αρχαιολογική ανθρωπολογία, που συχνά αποκαλείται «ανθρωπολογία του παρελθόντος», μελετά την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της διερεύνησης φυσικών στοιχείων. Θεωρείται κλάδος της ανθρωπολογίας στη Βόρεια Αμερική και την Ασία, ενώ στην Ευρώπη η αρχαιολογία θεωρείται ως ανεξάρτητος κλάδος ή ομαδοποιείται σε άλλους σχετικούς κλάδους, όπως η ιστορία και η παλαιοντολογία[3].

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Miller 2020, 44.
[2] Freeman 1966, 331.
[3] Skibo and Graves 2007, vii-ix.

Βιβλιογραφία

  • Freeman, D. 1966. “Social Anthropology and the Scientific Study of Human Behaviour”. Man, 1(3): 330–342. https://doi.org/10.2307/2796795.
  • Miller, B. 2020. Sociocultural Anthropology: Critical and Primary Sources, edited by B. Miller, Routledge, ISBN 9781350000315.
  • Skibo J.M. and Graves M.W. 2007. Archaeological anthropology: perspectives on method and theory, edited by J.M. Skibo, M.W. Graves, and M.T. Stark, Tuscon: The University of Arizona Press.ISBN: 978-0-8165-2517-1
ανθρωπολογία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/10 19:19 από ms_2

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki