Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


κόλιν_ρένφριου

Κόλιν Ρένφριου

Ο Άντριου Κόλιν Ρένφριου είναι Βρετανός αρχαιολόγος και παλαιογλωσσολόγος. Διακρίνεται για το ερευνητικό του έργο του σχετικά με τη ραδιοχρονολόγηση, την προϊστορία των γλωσσών, την αρχαιογενετική, την νευροαρχαιολογία, καθώς και την πρόληψη της αρχαιοκλοπής σε αρχαιολογικούς χώρους. Ανέπτυξε την υπόθεση της Ανατολίας, η οποία υποστηρίζει ότι η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, η ανακατασκευασμένη πρόγονος των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, προήλθε περίπου πριν από 9.000 χρόνια από την Ανατολία και μετανάστευσε με την εξάπλωση της γεωργίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η υπόθεση αυτή αντιτίθεται φαινομενικά στην Υπόθεση Κούργκαν της Μαρίγια Γκιμπούτας, η οποία αναφέρει ότι οι Πρωτοϊνδοευρωπαίοι εξαπλώθηκαν μέσω μετανάστευσης των λαών από τη στέπα του Πόντου-Κασπίας περίπου πριν από 6.000 χρόνια[1].

Πρώην καθηγητής της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και διευθυντής του Ινστιτούτου McDonald είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

Εργογραφία

 • Renfrew, A.C., 1972, The Emergence of Civilisation: The Cyclades and the Aegean in The Third Millennium BC, London.
 • Renfrew, A.C., 1973, Before Civilisation, the Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, London: Pimlico. ISBN 0-7126-6593-5
 • Renfrew, A.C., 1979. Cooke, Kenneth L. ed. Transformations: Mathematical Approaches to Culture Change. New York: Academic Press. ISBN 978-0-12-586050-5
 • Renfrew, A.C. and Wagstaff, Malcolm (editors), 1982, An Island Polity, the Archaeology of Exploitation in Melos, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Renfrew, A.C., (editor), 1985, The Archaeology of Cult, the Sanctuary at Phylakopi, London: British School at Athens and Thames & Hudson.
 • Renfrew, A.C., 1987, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, London: Pimlico. ISBN 0-7126-6612-5
 • Renfrew, A.C., Zubrow, Ezra B. W. (editors), 1994, The ancient mind: elements of cognitive archaeology. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-45620-3
 • Renfrew, A.C. and Bahn, P., 1991, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London: Thames and Hudson. ISBN 0-500-28147-5.
 • Renfrew, A.C., 2000, Loot, Legitimacy and Ownership: The Ethical Crisis in Archaeology, London: Duckworth. ISBN 0-7156-3034-2
 • Renfrew, A.C., 2003, Figuring It Out: The Parallel Visions of Artists and Archaeologists, London: Thames and Hudson. ISBN 0-500-05114-3
 • Renfrew, A.C., 2008, Prehistory: The Making of the Human Mind, Modern Library. ISBN 0-679-64097-5
 • Ernestine S. Elster and Colin Renfrew (eds), Prehistoric Sitagroi: excavations in northeast Greece, 1968–1970. Vol. 2, The final report. Los Angeles, CA: Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, 2003. Monumenta archaeologica 20.
 • Colin Renfrew, Marija Gimbutas and Ernestine S. Elster (eds.), Excavations at Sitagroi, a prehistoric village in northeast Greece. Vol. 1. Los Angeles: Institute of Archaeology, University of California, 1986.

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Cavalli-Sforza, et al. 1994, 265.

Βιβλιογραφία

 • Cavalli-Sforza, L.L, Menozzi, P., Piazza, A. 1994. The History and Geography of Human Genes. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0691087504.
κόλιν_ρένφριου.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/11/02 15:48 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki