Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


νεκρόπολη

Νεκρόπολη

Ως νεκρόπολη (νεκρόπολις) στην αρχαιολογία αναφέρεται ταφικό πεδίο ή ταφικό σύμπλεγμα με ακανόνιστη ή κανονική σχεδίαση, που θυμίζει ενίοτε αστικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Σε αρκετές περιπτώσεις (βλ. Ταρκινία και Κερβετέρι των Ετρούσκων[1] αιγυπτιακές και ελληνικές νεκροπόλεις) οι εκτάσεις που καλύπτουν τα ταφικά πεδία είναι μεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτουν οι κατοικήσεις από τις οποίες εξαρτώνται[2].

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αρχαιολογική μαρτυρία υποδεικνύει ένα πρότυπο ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο μικρά ταφικά πεδία αναπτύχθηκαν σταδιακά, περιβαλόμενα από μεγάλους αριθμούς τάφων. Ο ιστορικός της τέχνης Νάιτζελ Σπίβι (Nigel Spivey) θεωρεί ότι ο όρος κοιμητήριο είναι ανεπαρκής για να αιτιολογήσει τέτοιες πολύπλοκες θέσεις ταφής[3][4].

Σημειώσεις παραπομπές


[1] Oleson 1976, 204-218.
[2] 3.5 χλμ2 στην περίπτωση της νεκρόπολης Gabbari, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Βλ. Riggs 2002, 122.
[3] Spivey and Squire 2004, 17
[4] Worpole 2003. 79–84

Βιβλιογραφία

  • Oleson, J.P. 1976, “Regulatory Planning and Individual Site Development in Etruscan Necropoles”, The Journal of the Society of Architectural Historians, 35(3) (Oct): 204-218.
  • Riggs Chr. 2002. “Necropolis I”, The Journal of the American Oriental Society, 122.
  • Spivey, N., and Squire, M. 2004. Panorama of the Classical World, London: Thames & Hudson Ltd.
  • Worpole, K. 2003. Last Landscapes: The Architecture of the Cemetery in the West, London: Reaktion
νεκρόπολη.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/11/03 18:29 από ms_2

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki