Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


μυκηναϊκή_εποχή

Μυκηναϊκή εποχή

Η Μυκηναϊκή εποχή διαχέεται στην Υστεροελλαδική περίοδο και διαιρείται σε περιόδους οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από αρχαιολογικές ανασκαφές. Η Υστεροελλαδική περίοδος (ή ΥΕ) είναι η εποχή που άκμασε η Μυκηναϊκή Ελλάδα, κάτω από νέες επιρροές από τη Μινωική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Συνεπώς περί το 1600 ΠΚΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα αρχίζει μια νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από μια βαθιά αλλαγή στην ιστορία του ελλαδικού πολιτισμού. Η εποχή αυτή είναι η Μυκηναϊκή με τις διαφορετικές φάσεις της[1].

Ζητήματα περιοδολόγησης

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις κατά προσέγγιση ημερομηνίες των Υστεροελλαδικών φάσεων (ΥΕ) στην ηπειρωτική Ελλάδα, με βάση τον Knodell (2021)[2]:

ΥΕ Φάση Μυκηναϊκή Χρονολόγηση
ΥΕI Μυκηναϊκή Ι 1700–1600 ΠΚΕ
ΥΕIIA Μυκηναϊκή IIA 1635–1470 ΠΚΕ
ΥΕIIB Μυκηναϊκή IIB 1480–1410 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΑ1 Μυκηναϊκή ΙΙΙΑ1 1420–1370 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΑ2 Μυκηναϊκή ΙΙΙΑ2 1390–1315 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΒ Μυκηναϊκή ΙΙΙΒ 1330–1200 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΓ Πρώιμη Μυκηναϊκή ΙΙΙΓ 1210–1160 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΓ Μέση Μυκηναϊκή ΙΙΙΓ 1170–1100 ΠΚΕ
ΥΕΙΙΙΓ Ύστερη Μυκηναϊκή ΙΙΙΓ 1100–1040 ΠΚΕ
Πρωτογεωμετρική 1070–900 ΠΚΕ

Η Πυργάκη (2002) διαιρεί απλούστερα τη Μυκηναϊκή εποχή σε τρεις περιόδους[3].

ΥΕ Φάση Μυκηναϊκή Χρονολόγηση
Υστεροελλαδική I Μυκηναϊκή 1 περ. 1550-1500 ΠΚΕ
Υστεροελλαδική II Α,Β Μυκηναϊκή ΙΙ Α,Β περ. 1500-1400 ΠΚΕ
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α,Β,Γ Μυκηναϊκή ΙΙΙ Α,Β,Γπερ. 1400-1100 ΠΚΕ

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Πυργάκη 2002, 103.
[2] Knodell 2021, 7, Πιν. 1
[3] Πυργάκη 2002, 103.

Βιβλιογραφία

  • Knodell, A. 2021. Societies in Transition in Early Greece: An Archaeological History, Oakland: University of California Press. ISBN: 9780520380530
  • Πυργάκη, Μ. 2002. “Η εποχή του Χαλκού στον ελληνικό χώρο”, στο Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο, Τόμ. Β΄, (73-162), Πάτρα: ΕΑΠ. ISBN: 960-538-486-8.
μυκηναϊκή_εποχή.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/11 14:33 από ms_2

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki