Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


γεωγραφικό_σύστημα_πληροφοριών

Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών

Ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι σύστημα που δημιουργεί, διαχειρίζεται, αναλύει και χαρτογραφεί όλους τους τύπους δεδομένων. Το GIS συνδέει δεδομένα με χάρτη, ενσωματώνοντας δεδομένα τοποθεσίας με όλους τους τύπους περιγραφικών πληροφοριών. Η σύνδεση παρέχει τη βάση για χαρτογράφηση και ανάλυση που χρησιμοποιείται στην επιστήμη και σχεδόν σε κάθε κλάδο. Τα GIS ή Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι σημαντικό εργαλείο στην αρχαιολογία από τις αρχές του 1990[1].

Χωρική ανάλυση

Η χωρική ανάλυση βρίσκεται στον πυρήνα των γεωπληροφορικών συστημάτων και βασίζεται σε μια μακρά ιστορία ποσοτικών μεθόδων στην αρχαιολογία. Πολλά από τα θεμέλια της χωρικής ανάλυσης θεσπίστηκαν από ποσοτικούς γεωγράφους τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Κατόπιν, υιοθετήθηκαν και τροποποιήθηκαν από τους αρχαιολόγους τις δεκαετίες του 1970 και του 1980[2].

Η ανάλυση χωρικών δεδομένων αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών που έχουν σχεδιαστεί για την εύρεση προτύπων, την ανίχνευση ανωμαλιών ή τον έλεγχο υποθέσεων και θεωριών, με βάση χωρικά δεδομένα. Πιο αυστηρά, μια τεχνική ανάλυσης είναι χωρική εάν και μόνο εάν τα αποτελέσματά της δεν είναι αμετάβλητα κατά τη μετατόπιση των αντικειμένων ανάλυσης - με άλλα λόγια, η τοποθεσία έχει σημασία. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε ανάλυση χωρικών δεδομένων πρέπει να καταγράφουν τις τοποθεσίες των φαινομένων σε κάποιο χώρο, και πολύ συχνά αυτός είναι ο χώρος της επιφάνειας της Γης και κοντά στην επιφάνεια, με άλλα λόγια το γεωγραφικό πεδίο[3].

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Conolly and Lake 2006, 1-2.
[2] Βλ. σχετικά Bailey and Gatrell 1995, 2-4.
[3] Goodchild 2008, 201.

Βιβλιογραφία

  • Bailey, T.C. and Gatrell, A.C. 1995. Interactive Spatial Data Analysis. Harlow, Longman. ISBN: 9780582244931
  • Conolly, J., and Lake, M. 2006. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780511807459.
  • Goodchild, M.F. 2008. “Spatial Data Analysis”, in Encyclopedia of GIS, edited by Shekhar, S., Xiong H., (200-203), SpringerScience ISBN: 978-0-387-35973-1.
γεωγραφικό_σύστημα_πληροφοριών.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/11/11 15:39 από ms_2

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki