Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


αρχαιολογία_του_φύλου

Αρχαιολογία του φύλου

Ως αρχαιολογία του φύλου εννοείται εκείνη η μέθοδος μελέτης κοινωνιών του παρελθόντος μέσω του υλικού πολιτισμού τους, που εξετάζει κριτικά την κοινωνική κατασκευή των ταυτοτήτων και των σχέσεων των φύλων. Το φύλο γίνεται συνήθως κατανοητό ως πολιτισμική ερμηνεία της σεξουαλικής διαφοράς και συνεπώς οι ιδιότητές του μπορεί να είναι αντικρουόμενες, μεταβλητές και σωρευτικές, εξαρτώμενες από προσωπικές και ιστορικές συνθήκες. Η σχετική αρχαιολογική μελέτη σε κοινωνίες του παρελθόντος είναι σχετικά νέα τάση στην αρχαιολογία και περιλαμβάνει διακριτές παραδόσεις στην πρακτική της που προέρχονται κυρίως από τη φεμινιστική θεωρία, η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60[1].

Αντλώντας από τα σύγχρονα στερεότυπα φύλου, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι υφίσταται μακροχρόνια πολιτισμική συνέχεια των ρόλων των φύλων, μια γραμμική εξέλιξη που συνδέεται εγγενώς με τις βιολογικές λειτουργίες γυναικών και ανδρών [2]. Η κατάρρευση, ωστόσο, αυτής της δυαδικής κατηγοριοποίησης υπήρξε επιβλητική για την αρχαιολογία. Ακόμη και δυαδική ταξινόμηση του βιολογικού φύλου μπορεί να αποδειχθεί προβληματική και γίνεται αντιληπτή ιστορικά σύμφωνα με ιατροθρησκευτικά μοντέλα φυσιολογίας[3].

Παραπομπές σημειώσεις


[1] Joyce 2017, 59–66
[2] Gilchrist 1999, 4-5.
[3] Laqueur 1990, 243

Βιβλιογραφία

  • Gilchrist, R. 1999. Gender and Archaeology: Contesting the Path. London: Taylor & Francis. ISBN 0-203-00797-2.
  • Joyce, R.A. 2017. The past is a foreign country. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 978-0-415-78386-6.
  • Laqueur, T. W. 1990. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-54355-6.
αρχαιολογία_του_φύλου.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/24 02:17 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki