Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


αξιόπιστες_πηγές
Σελίδα πολιτικής του Wiki

Αξιόπιστες πηγές για το παρόν wiki θεωρούνται:

  • Οι πρωτογενείς πηγές είναι άμεσες αναφορές ενός θέματος, εν προκειμένω από συγγραφείς της αρχαιότητας. Αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές στην ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρούνται εκείνες που προέρχονται από κριτικές εκδόσεις κειμένων. Για παράδειγμα βλ. Perseus Didital Library Collections και Papyri info, Princeton Papyri Collections κ.ά.
  • Οι δευτερογενείς πηγές με γνώμονα την αρχαιολογική έρευνα που σχετίζονται με ακαδημαϊκά έργα για την αρχαιολογία, την ανθρωπολογία και σχετικές διεπιστημονικές εκδόσεις. Επίσης, αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές και διεπιστημονικές ακαδημαϊκές περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις αρχαιολογικών αποστολών ανά την υφήλιο.
αξιόπιστες_πηγές.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/22 19:51 από 127.0.0.1

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki