Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


dokuwiki

DokuWiki

Το DokuWiki είναι απλό και ιδιαίτερα ευέλικτο ανοικτού πηγαίου κώδικα λογισμικό wiki που δεν απαιτεί Βάση δεδομένων. Το προτιμούν πολλοί χρήστες για την καθαρή και ευανάγνωστη σύνταξή του. Η ευκολία συντήρησης, αποθήκευσης and ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών παρέει ευκολίες σε κάθε διαχειριστή. Built in έλεγχοι πρόσβασης και ταυτοποίησης κάνουν το DokuWiki ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις κλειστών wiki και ο μεγάλος αριθμός plugins από την κοινότητα του wiki επιτρέπουν χρηστικότητα και ευκολία για πολλές περιπτώσεις.

Ανάκτηση του wiki: Download the latest version

Γιατί DokuWiki;

DokuWiki is a popular choice when choosing a Wiki software and has many advantages over similar software.

 • Easy to install and use
 • Low system requirements
 • Built-in Access Control Lists
 • Large variety of extensions
 • Over 50 languages supported
 • Device independent
 • Open Source

Learn more about DokuWiki features

Χρήση

Τα Wiki ενημερώνονται γρήγορα και προστίθενται εύκολα νέες σελίδες. Σχεδιασμένο για συνεργασία, διατηρώντας παράλληλα ιστορικό κάθε αλλαγής, το DokuWiki θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως

 • Εταιρική Γνωσιακή Βάση
 • Ιδιωτικό σημειωματάριο
 • Εγχειρίδιο λογισμικού
 • Χώρος εργασίας για κάποιο έργο
 • CMS – intranet

Διαμόρφωση του DokuWiki

Υποστηρίζεται προσαρμογή σε όλα τα επίπεδα. Από την εύκολη διαμόρφωση μέσω της διεπαφής διαχειριστή μέσω της λήψης προτύπων και προσθηκών έως την ανάπτυξη δικών σας επεκτάσεων.

Διαβάστε το εγχειρίδιο ανάπτυξης

Κοινότητα

A part of OpenSource is giving back to the community by getting involved. There are numerous options to do that.

Get involved

2004-2022 © Andreas Gohr andi@splitbrain.org. Παρακαλώ μην επικοινωνείτε μαζί μου για βοήθεια και υποστήριξη – χρησιμοποιήστε την mailinglist ή το forum.

Η μηχανή του DokuWiki έχει άδεια GNU General Public License Version 2. Αν δεν είστε σίγουροι τι σημαίνει αυτό, δείτε τις FAQ on the Licenses.

dokuwiki.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/22 22:51 από 127.0.0.1

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki